Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
13.02.2016 19:50 - Неогностическа подмяна на християнството
Автор: elianna Категория: Лични дневници   
Прочетен: 786 Коментари: 5 Гласове:
0


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
imageСъвременната цивилизация прекрачи прага на третото хилядолетие, все още неизлекувала раните от властвалия повече от половин век социалистически атеизъм и култ към царството на Кесаря, но широко отворила врати за философията на неоезичеството. Православието от своя страна е изправено пред нови предизвикателства - на-стъплението на неоезическите култове. Някои от тези религиозни движения легитимират себе си като християнски и претендират за нов, оригинален поглед към Христовото учение, който обаче е направен през призмата на гностицизма, будизма, индуизма и окултизма. 
imageИсторическите предпоставки за появата на неоезичеството трябва да търсим в развитието на протестантството. Едно от неговите разклонения, характеризиращо се със своя либерализъм, дава възможност за свободни тълкувания на основополагащи християнски идеи и прокарва пътя на гностицизма. 
imageТази ерес от първите векове възниква като философско учение, стремящо се да примири езичеството с християнството. 
imageСред многообразните лица на неоезическите култове ясно изпъква и последователно е прокарана идеологията на неогностицизма. Израснал върху основните доктрини на гностицизма - онтологическия дуализъм между Бог и материя (материята, подобно на духа не е сътворена, а съществува предвечно) , езотерическо (мистично) самопознание, самоспасение - той внася и някои актуални промени. Дуализмът е заменен с еволюционния възглед за единството на духа и материята. Гностическият възглед за материята като зло отстъпва пред еволюцията, която прави възможен прехода между материалното и духовното, по пътя на „просветляването” на материята, достигането на съзнателни форми и навлизането й в духовния свят. 
imageДруго основно положение в неогностицизма е деперсонализирането на Бога. Бог е непознаваем безличностен дух, който иманентно присъства във всяко индивидуално битие, т. е. всичко съществуващо е част от Бога. Като отхвърля християнското персоналистично схващане за Бога и човека, неогностицизмът преодолява единствената преграда пред стремежа на човека към обожествяване. Така от устата на не един от последователите на неоезичеството тези идеи звучат така: „Всеки човек може да каже: „аз съм Бог”. „Християнският” теолог и психиатър д-р М. Скот Пек казва същото: „Бог е нашето подсъзнание. Бог е вътре в нас”. 
imageСпоред неогностицизма Бог и човекът имат онтологично една и съща природа. Различието е, че Бог има само духовно битие, докато човекът е свързан с материята и води борба за избавление от нея чрез езотерично познание и самопознание. Това е пътят към неогностическото „обожествяване”. 
imageНа свидетелството на Бог-Отец при Кръщение Господне (Мат. 3:17) и на Преображение (Мат. 17:5): „Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение”, древният гностицизъм противопоставя своето „разумно” неверие в Боговъплъщението на Божия Син. Неогностицизмът също не изповядва Христос като Син Божий и Спасител на човечеството, а като пратеник с мисия да просвети заблудените, космически учител наред с Адам, Авел, Сит, Енох, в някои култове също Буда, Заратустра и др. 
imageДруго основно положение в неогностицизма: Иисус учел, че всички религии отвеждали при един и същи Бог. В Новия Завет няма свидетелство, което да потвърждава това, нещо повече - Сам Христос предупреждава: „ Който не почита Сина, той не почита Отца, Който Го е пратил”(Иоан 5:23). Ап. Петър: „Този е камъкът, който, пренебрегнат от вас зидарите, стана глава на ъгъла; и в никого другиго няма спасение; защото под небето няма друго име, на човеци дадено, чрез което трябва да се спасим” (Деян. 4:11-12). 
imageСпоред неогностицизма Иисус учел, че езотеричното учение е решаващо за спасението на човека и че за постигането на тази цел е необходима трансформация на съзнанието. 
imageХристос напротив, не набляга на тайно езотерично откровение, а учи, че спасението е акт на съкрушеното сърце, на добрата воля, освободена от лукавството и самооправданието, на просветления чрез добродетели ум. 
imageГрехът не съществува, той е илюзия, твърдят идеолозите на неогностицизма. Има грешки, но грях няма. Грешките изправяме, като прощаваме на себе си и на другите. 
imageВ Новия Завет грехът е една от основните нравствени категории. Той има дълбоки метафизични последствия върху човешкия род. Първородният грях прекъсва екзистенциалната връзка между Бога и човека, като същевременно променя природата му (Божият образ потъмнява). Грехът поражда и смърт. 
imageИзбавлението от последиците на греха вече не е по силите на човека. То става Божие дело. Иисус Христос е Божият Агнец, Който взима върху Си греховете на света, вината на цялото човечество и чрез Своите кръстни страдания го примирява с Бога. 
imageКато поставят редом до Бога Отец и Бог майка, неогностиците откриват място на окултните практики, свързани с вярата във Великата майка, Гея и т. н. 
imageКато основа за развитието и популяризирането на идеите на неоезическите култове може да се смята учението на видния психотерапевт и основател на аналитичната психология Карл Густав Юнг. Той разработва психодинамична теория на личността, чиито основни понятия са колективното безсъзнателно и неговите архетипи. 
imageОбобщавайки обширните си познания в областта на историята, алхимията, културологията, теология, клинични изследвания и личния си опит, Юнг утвърждава, че източникът на всеки религиозен опит, както християнски, така и езически, е онази безсъзнателна област на човешката психика, която е зад пределите, управлявани и контролирани от егото (съзнанието). Тази постановка на аналитичната психология води до радикалния извод за иманентността на Бога, т. е. човешкото преживяване на божественото произхожда от дълбинното човешко преживяване. Аналитичната психология смята, че е открила органа на човешката психика, пораждащ боговете. Юнговската концепция за безсъзнателното, което неумолимо твори в хода на историята и поставя в човешкото съзнание цял сонм богове, заставя човека да се замисли за относителността на този поток на „богоявления”. Ако човекът не само може, а и по необходимост създава свои богове и богини, както смята Юнг, тогава вероятността да съществува абсолютен Бог, Който да изчерпва проявата на тази човешка способност, става много малка. Ако преживяването на божественото произхожда от природната дейност на архетипитe на психическото безсъзнателно, то трябва да бъдат отхвърлени всякакви опити и привързаност към абсолютното и изчерпващо откровение. То би опустошило несъзнателното, лишавайки го от неговите възможности да дава изход на религиозните енергии в бъдеще. Според Юнг приемането на едно окончателно слово би затворило пътищата за нови съобщения от безсъзнателното, вместо да ги стимулира. Категоричен привърженик на гносиса, Юнг последователно подменя вярата със знание и апелира към християнството да разбере своята ограниченост и да потърси своята пълнота в учението и опита на другите религии, а най-добре в пряк диалог с индивидуалното безсъзнателно. 
imageМакар че самият Юнг не е имал за цел да създаде нова религиозна доктрина, нито да критикува съществуващите такива, той създава едно духовно учение, в което със средствата на психологията се утвърждават неогностически възгледи. Неговата аналитична психология добре кореспондира с тенденциите към глобализация на всяко едно ниво в съвременното ни общество на наука, образование и религия, и с несекващия стремеж на човека сам да се обожестви. 
imageПоявата и развитието на неогностицизма потвърждава, че претенциите на неоезическите култове за един съвременен прочит на християнското учение извън свидетелството на Свещеното Писание и Църковното Предание не е нищо друго, а компилация от добре познатите на светите отци древни ереси, отхвърлени и осъдени на Вселенските събори. А това, че тази древна ерес търси средства за утвърждаване в съвременната наука, свидетелства за раждането на една мощна идеология, устремила се да извърши подмяна на християнските ценности. 
imageСъвременното православно богословие не престава да напомня, че духовната криза, която преживява Западът, е резултат на рязкото оттегляне от християнството и че търсенето на защитни символи и ритуали в източните религии, които са чужди на европейското съзнание, може да доведе до духовна катастрофа. Като заимства разработените системи от идеи, а също и многобройни практики като медитация и други духовни техники, отпадналото от християнството съзнание само увеличава своите противоречия. Защото източните учения в западен вариант са все същите примитивни религиозни движения, подпомагащи проникването в съзнанието на тъмна духовност.
Знаете ли че...

 

Гностицизъм


imageТова е религиозно-философска система, която възниква през първата половина на II век. Своеобразието на това сложно философско и религиозно явление се състои в това, че върви по път, противоположен на замислите на философията на късната античност, опитала да изтълкува античните митове като алегории. Боговете били лишавани от биографии и се превръщали във философски категории. Пътят на гностиците е път на вторичната митологизация. Това е опит проблеми, вече осъзнати като философски, да бъдат представени във вид на митологеми. 
imageОсновните постулати на гностицизма са: Бог е трансцендентен и абсолютно непознаваем, безличностен дух. От божествената същност, чрез еманация се пораждат битийни същности, оформящи 365 сфери, според Василид. Материалната сфера се характеризира като тотална противоположност на всичко духовно. Християнският възглед за Св. Троица е подменен от гностиците с идеята за великата Триада, олицетворена от Майката, Демиурга и Изкупителя. Според едно от многобройните течения в гностицизма, последната еманация на божеството е Демиург, който съчетава светлината и мрака, силата и слабостта. Той сътворява света, заключвайки в него нашите души и обременявайки ги с материята. Според друга теория Демиургът е една от висшите власти на божествения разум, мисъл, дух, Изкупителят, който ни спасява от материята. Според друго учение Демиургът е представител и орган на висшия Бог, изпратен от Божествения промисъл специално към евреите, като Иехова. 
imageСпоред гностицизма спасението се осъществява чрез гносиса, самопознание за божествената същност на човека. 
imageГностиците разделяли хората на плътски (соматици), психични (душевни), духовни (пневматици). Плътските са обвързаните и ограничавани от материята земни хора. Достигащите божествената светлина наричали духовни хора, пневматици. Способните да се издигнат до Демиурга - душевни. 
imageСред известните основатели на завършени гностически системи от II век се открояват Василид, проповядвал в Александрия и в Антиохия и Валентин - в Египет. 
imageСветлина върху учението на гностиците внася откритата през 1945 г. край Наг-Хамади (Горен Египет) голяма колекция от папируси от IV век, коптски преводи на гръцки оригинали от II-III век. Сред християнските гностически писания са „Евангелие на Тома”, „Евангелие на истината”, „Послание до Регин”, „Евангелие на Филип”.

Мария ИВАНОВА
Гласувай:
0
01. elianna - BG-анализ: Мойсей и новото българско езичество
13.02.2016 19:55
Когато през 1394 година турците извеждали патриарх Евтимий от покорения Царевград Търнов, народът, скърбейки, го изпратил. Някой плачевно се провикнал: “На кого ни оставяш, добрий пастирю?" А той – и сам просълзен – отговорил: “На светата Троица ви оставям – и сега и навеки!" Днес, 600 години по-късно същият този народ няма и понятие от светата Троица. За сметка на това, сладко и гнусно се е заровил като свиня в помията на езичеството.

“И каза Господ на Мойсея… и ето законите, които ще им обявиш:
… Врачка да се не оставя жива.
… Който принася жертви на богове, освен на едного Господа, да бъде изтребен…”
(Изход 22:18-20)
Твърдите, че говоря празни приказки и общи фрази? Добре, нека видим фактите.

Ето един впечатляващ пример за реабилитация на българското нео-езичество на ниво министерство. На Международната туристическа борса “ITB 2005” в Берлин тогавашното ни Министерство на културата и туризма в лицето на министър Нина Чилова се опитваше да наложи новото туристическо лого на България. Вероятно с тази цел всички по-високопоставени гости на българските презентации, в това число и ние, журналистите, получихме по една торба с дарове: тениска, шапка и цветни дипляни с логото. Но по-любопитното бе, че в тази торба всеки намери и едно копие от т. нар. “Бронзова розета от Плиска”, известна и като “звездата на магите” – окултен атрибут на прабългарските шамани! Ако все още недоумявате какво представлява тази розета – включете си телевизора и ще я видите да виси на шията на Дони. А също и на врата на младия евро-депутат от “Атака” Димитър Стоянов. И по вратовете на другите “атакуващи” националисти, които кой знае защо отъждествяват “национално” с “прабългарско”. Между другото, наскоро видях и една изискана наглед госпожа да полюшква на врата си същата шаманска розета. Оказа се, че тези атрибути вече се продавали като украшения в бижутерските магазини…
цитирай
2. elianna - ---
13.02.2016 19:56
Втори факт. В същия този Царевград Търнов, за който стана дума по-горе, и по-точно – във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” от миналата есен изучават паневритмия. Учебните занятия се осъществяват по евро-програмата "Еразъм", финансирана с 35 000 евро. Освен това, по програмите “Леонардо да Винчи” и интензивна програма “Запознаване с паневритмията” 24 студенти и 9 преподаватели от България, Белгия, Чехия, Румъния и Турция ще изучават интензивно особеностите на паневритмията. И още – през 2001 година специализация по паневритмия е въведена в учебната програма на Националната спортна академия; от тогава вече са специализирали 13 курса. Освен това, през последните няколко години последователите на Петър Дънов са обучавали на паневритмия 4000 български ученици. Това става и чрез пролетните празници "Слънчеви приятели”, при които деца от детски градини и помощни училища се учат по образователната програма "Здраве чрез движение сред природата", основана на изучаването на паневритмията. Организатор на миналогогодишния празник в Плевен, в който са участвали над 250 деца, е Институтът за изследване и прилагане на паневритмията. Но какво общо има паневритмията с българското езичество? Учението на Бялото братство е създадено от небеизизвестния Петър Дънов, който замалко не бе избран за “най-великия българин” в една телевизионна игра на БНТ. (По какъв начин бе организирано гласуването за Дънов – това е друга тема.) Син на православен свещеник, учил на протестантски разноски в САЩ, след завръщането си нашенецът създава еклектична смесица от християнство, източни учения и езическо идолопоклонническо преклонение пред природата. Доколко е безобиден дъновизмът? Преди 15 години една наша кръщелничка ходеше да посреща изгрева на слънцето в дъновистка компания. По-късно осъзна заблудите си, записа богословие, заряза дъновизма. Но той не я заряза – появиха се суицидни идеи, после разви шизофрения, а преди година, в състояние на криза се самоуби…
цитирай
3. elianna - ---
13.02.2016 19:58
Трети факт. В деня на астрономическото пролетно равноденствие на 19 март 2006-а част от праха от кремираното тяло на доайена на българската траколожка наука проф. Александър Фол бе разпръснат от неговата вдовица проф. Валерия Фол през Вратата на богинята – езическото тракийско светилище край казанлъшкото село Бузовград. Какво означаваше предсмъртното желание на Ал. Фол? Просто жест към любимата професия? Помолен да разтълкува този феномен, покойният вече д-р Георги Китов наблегна на обстоятелството, че когато Църквата не е достатъчно силна и активна, в създадения вакуум е логично да се засилва интересът към орфическите и прочие езически вярвания. Сякаш в подкрепа на думите му, в Деня на независимостта миналата есен жителите на споменатото с. Бузовград и на още две съседни села си направиха езически празник пар екселанс. Пременени в народни носии, с тъпани и свирни, те се събраха на същото това езическо капище Вратата на богинята, за да принесат жертви на Богинята майка – Земята и на Бог Слънце!.. Но казанлъчани по традиция са с едни гърди пред другите – когато тяхната Долина на розите бе прекръстена на Долината на тракийските владетели, те си направиха и Празници на тракийската култура. За първото им издание, по време на спектакъла “Мистерии в Долината” с хореограф Маргарита Градечлиева, пък бяха призовавани демони. Да, точно така…

Четвърти факт. Ето го и другото лице на новото българско езичество – в разградския Етнографски музей капански баби по най-легален начин примамват западни и родни туристи с “бяла” магия, леене на восък, гасене на въглени и прочие магьоснически операции. “Питай, ще ти кажа! Отговарям на конкретни въпроси.” – подканя леля Данче да се бръкнеш в джоба, за да ти “фъсне” две-три въгленчета… Друга капанска магьосница е зарязала учителската си професия, за да лее восък и да премахва негативната енергия от “лоши очи и лоши хора”…
цитирай
4. elianna - ---
13.02.2016 19:59
Пети факт. Като стана дума за врачки, няма как да не отворим реч и за най-главната сред тях – Петричката врачка. Нищо, че някои от грижа за собствения си имидж, напоследък взеха да я наричат “пророчица”. Българското врачкопочитание стигна дотам, че за Гергьовден в Петрич бе открит Музей на Ванга! За целта правителството прехвърли безвъзмездно имот частна държавна собственост на петричката община, после местната власт в Петрич спретна здрав ремонт на къщата на Вангелия Гущерова. А Министерството на културата изпрати свои експерти, които да преценят кои от вещите на “леля Ванга” да придобият статут на движими паметници на културата. А иначе, във фен-клуба на “пророчицата” са записали имената си всички български управници от последните 60-70 години – като се започне от цар Борис ІІІ, мине се през генералния секретар Тодор Живков, неговата дъщеря Людмила Живкова и се стигне до първия демократично избран президент Жельо Желев.

И все пак, най-категоричният държавнически жест принадлежи на сегашния ни президент Георги Първанов. Преди две-три години той отличи с Почетния знак на Президентството “наследничката на Ванга” – плевенската ясновидка и екстрасенска Вера Кочовска “за изключителните и постижения като народен лечител, за нейната благотворителност и за помощта, която оказва на нуждаещите се”. По този начин президентът издигна в ранг на държавна религия българското нео-езичество. Не вярвам дядо Максим да има нещо против – той е скромен човек, освен това си няма трето око като Вера…
Но защо изговорихме всичко това?
цитирай
5. elianna - !
13.02.2016 20:01
“Защото ето, Аз ще свикам всички племена на северните царства, говори Господ, и те ще дойдат, и ще тури всяко престола си при входа на иерусалимските порти, около всичките му стени и във всички иудейски градове.
И ще произнеса върху тях Моите присъди за всички техни беззакония, задето Ме оставиха и кадиха тамян на другоземни богове и се покланяха на изделия от свои ръце.” Така пише пророк Иеремия. А присъдите са – разорение и робство. Египетско и римско. Вавилонски плен…

Всъщност, нашият BG-случай е абсолютно идентичен. Кастингът за поробители може да започне. За записвания – в Президентството.
· ПЕТЪР МАРЧЕВ
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: elianna
Категория: Лични дневници
Прочетен: 815755
Постинги: 1290
Коментари: 1089
Гласове: 599
Календар
«  Април, 2021  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930